Om Adixo

Adixo grundades under 2009 med inriktning på konsulttjänster inom beslutsstöds- och analyssystem, Business Intelligence. Hösten 2011 utökades verksamheten till att även omfatta konsultning inom ekonomi.  

Adixo erbjuder engagerade konsulter som är mycket kunniga inom respektive område och ser till kundens långsiktiga behov.

IT-Konsultens engagemang ligger i att leverera lösningar som stödjer de processer som avses, kan underhållas av kunden och får önskad utnyttjandegrad. Vi erbjuder såväl korta som längre uppdrag inom krav, utveckling, test, projektledning och förvaltning.

Ekonomikonsulten kan antingen under en kortare tid fylla en vakans inom ekonomifunktionen eller avlasta ekonomifunktionen när belastningen under en begränsad tid är hög. Det kan vara som redovisningschef, ekonomichef eller i någon annan roll.

Det är kundens behov som är i fokus för Adixo och vi arbetar nära kunden för att på bästa och mest effektiva sätt fylla de behov som kunden har.

 


© 2020 Adixo AB - info@adixo.se - Hemsida av KA Stockholm